مجموعه کتاب‌های تصویری (کمیک استریپ) مخترعان و کاشفان

خرید اینترنتی از فروشگاه عصر اندیشه

پک ۹جلدی (سری اول) مخترعان و کاشفان
خرید اینترنتی از فروشگاه عصر اندیشه

پک ۱۱جلدی (سری دوم) مخترعان و کاشفان

خرید از فروشگاه اینترنتی کتاب عصر اندیشه