اطلس زیست شناسی سلولی

اطلس زیست شناسی سلولی

شامل:

۹عدد پوستر ۵۰ ×۳۵ سانتیمتر از سلول باکتری، سلول جانوری، سلول گیاهی، تنفس سلولی، تقسیم سلولی میتوز، میوز،فتوسنتز، ،سلول های خاصDNA & RNA،

مقطع: متوسطه اول و دوم

نحوه استفاده: تدریس در کلاس توسط اساتید محترم، نصب در آزمایشگاه، استفاده دانش آموزان

قیمت با کاغذ گلاسه: ۴۰/۰۰۰ تومان

خرید از صفحه اصلی سایت عصر اندیشه

قیمت لمینت شده: تماس گرفته شود.