لیست قیمت جدید سال ۱۳۹۸

۱- مجموعه پوستر های اطلس آناتومی بدن انسان ۵۰۰۰۰ تومان – ۱۶ صفحه – اندازه ۵۰*۳۵ cm

۲-پوستر تک برگی بزرگ بدن انسان ۲۵۰۰۰ تومان- اندازه ۹۰*۶۰ cm

۳-پوستر تک برگی مغز انسان ۲۵۰۰۰ تومان- اندازه ۹۰*۶۰ cm

۴- پوستر تک برگی دندان ۲۵۰۰۰ تومان- اندازه ۹۰*۶۰ cm

۵- پوستر تک برگی قلب ۲۵۰۰۰ تومان- اندازه ۹۰*۶۰ cm

۶- پوستر تک برگی دستگاه تولید مثل و حاملگی زنان ۲۵۰۰۰ تومان- اندازه ۹۰*۶۰ cm

۷- مجموعه پوستر های اطلس زیست شناسی ۳۵۰۰۰ تومان – ۱۰ صفحه -اندازه ۳۵*۵۰ cm

۸- مجموعه پوستر های اطلس جانوری ۳۵۰۰۰ تومان- ۵ صفحه – اندازه ۵۰*۷۰ cm

۹- مجموعه پوستر های اطلس کانیهای سیلیکاتی و غیر سیلیکاتی ۳۵۰۰۰ تومان – ۴ صفحه -اندازه ۵۰*۷۰ cm

۱۰- مجموعه پوستر های مراقبت ها و تکنیک های آزمایشگاهی ۳۵۰۰۰تومان – ۱۰ صفحه -اندازه ۳۵۰*۵۰ cm-

۱۱- جدول تناوبی عناصر ۲۵۰۰۰تومان- اندازه ۱۰۰*۷۰ cm

۱۲- مجموعه کارت های شناخت بدن انسان ۲۰۰۰۰ تومان

۱۳-مجموعه کارت های آموزش الفبا، اعداد و اشکال ۲۰۰۰۰ تومان برای کودکان و پیش دبستانی-شامل ۵۶ عدد کارت

برای آگاهی از قیمت پوسترهای لمینت شده تماس حاصل فرمایید.

تلفن تماس:  تماس با مدیریت:۰۹۱۰۱۹۲۶۷۵۱-۰۹۱۲۲۷۶۱۳۴۷

ساعت تماس: همه روزه ۸-۱۷