استیو جابز، استیو وازنیاک و رایانه شخصی

۱۵/۰۰۰ تومان

32 صفحه/ رنگی/ گلاسه قطع وزیری/ گروه سنی ج/ نوجوانان

توضیحات

ناشر: انتشارات عصر اندیشه

نویسنده: دونالد بی لمکه

مترجم: فرشاد مزینانی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۵۵۰۶۵۸