جرج ایستمن و دوربین کداک

۱۵/۰۰۰ تومان

32 صفحه/ رنگی/ گلاسه قطع وزیری/ گروه سنی ج/ نوجوانان

توضیحات

جرج ایستمن و دوربین کداک
جرج ایستمن و دوربین کداک

ناشر: انتشارات عصر اندیشه

نویسنده: جنیفر فندل

مترجم: فرشاد مزینانی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۵۵۰۶۷۲