دکتر جوناس سالک و کشف واکسن فلج اطفال

۱۵/۰۰۰ تومان

توضیحات

دکتر جوناس سالک و کشف واکسن فلج اطفال
دکتر جوناس سالک و کشف واکسن فلج اطفال

ناشر: انتشارات عصر اندیشه

نویسنده: کاترین کرون

شابک:۹۷۸۶۰۰۵۵۵۰۹۷۲