مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش مدنی سیاهان

۱۵/۰۰۰ تومان

32 صفحه/ رنگی/ گلاسه قطع وزیری/ گروه سنی ج/ نوجوانان

توضیحات

مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش مدنی سیاهان
مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش مدنی سیاهان

ناشر: انتشارات عصر اندیشه

نویسنده: جنیفر فندل

مترجم: فرشید مزینانی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۵۵۰۷۰۲