محصولات کمک آموزشی، کتاب کودک، کتاب نوجوان و پوسترهای آموزشی

درباره ما

انتشارات عصر اندیشه در سال ۱۳۷۹ با شماره مجوز ۴۲۴۹ به مدیر مسئولی آقای داود مزینانی تاسیس گردید.

عمده فعالیت ما در زمینه چاپ کتاب‌های کودک و نوجوان و پوسترهای کمک آموزشی برای استفاده دانش آموزان است.