پوستر بزرگ جدول تناوبی عناصر (مندلیف)

پوستر بزرگ جدول تناوبی عناصر (مندلیف)

پوستر بزرگ جدول تناوبی عناصر (مندلیف)
پوستر بزرگ جدول تناوبی عناصر (مندلیف)

قیمت: ۴۰ هزار تومان

اندازه: ۱۰۰*۷۰ کاغذ گلاسه ۱۵۰ گرم با روکش سلفون براق

استاد روس شیمی، دیمیتری مندلیف و شیمی‌دان آلمانی، ژولیوس لوتار میر، هر یک به صورت مستقل جدولی را به ترتیب در سال‌های ۱۸۶۹ و ۱۸۷۰ منتشر کردند.

جدول مندلیف، نخستین نسخه از کار او بود؛

درحالی که جدولی که میر منتشر کرد، نسخهٔ گسترش یافتهٔ جدول پیشین او بود. که در سال ۱۸۶۴ منتشر کرده بود.

هر دو نفر، عنصرها را در ردیف‌ها و ستون‌ها به ترتیب وزن اتمی فهرست کرده بودند.

در هر دو جدول در آغاز یک ستون یا ردیف، ویژگی‌های عنصرها به صورت مرتب تکرار می‌شد.

پوستر بزرگ جدول تناوبی عناصر (مندلیف)

مندلیف در این جدول دو انتخاب مهم انجام داده بود که باعث شد تا جدول او مورد پذیرش عمومی قرار گیرد: نخست اینکه جای عنصرهایی را که هنوز شناسایی نشده بود، خالی گذاشته بود.

مندلیف نخستین شیمی‌دانی نبود که چنین کرده بود.

اما نخستین کسی بود که با توجه به ردپایی که از جدول داشت، جای عنصرها را پیش‌بینی کرده بود.

عنصرهایی مانند گالیم و ژرمانیم عنصرهایی بودند که بعداً شناسایی شدند.

انتخاب دوم مندلیف در جای‌گذاری و دسته‌بندی عنصرها بود.

او گاهی ویژگی وزن اتمی را نادیده گرفته بود و به جای آن، عنصرها را با توجه به ویژگی‌های شیمیایی جای‌گذاری کرده بود.

عنصرهایی مانند تلوریم و ید از این دست بودند.

بعدها با پیشرفت علم معلوم شد که مندلیف نادانسته عنصرها را به ترتیب افزایش عدد اتمی و بار هسته مرتب کرده بود.

اهمیت عدد اتمی در جای‌گذاری عنصرها در جدول تناوبی نادیده گرفته می‌شد.

تا این‌که وجود و ویژگی‌های پروتون و نوترون در هسته شناسایی شد.

اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین