پوستر های کمک آموزشی

اهمیت پوستر های کمک آموزشی در انتقال پیام و تقویت حافظه تصویری در دانش آموزان بسیار اهمیت دارد. بارها برای همه ما پیش آمده که مطالبی را مطالعه کرده‌ایم ولی هنگامی که به آنها نیاز داشتیم قادر نبوده‌ایم آن مطالب را به یاد بیاوریم.

حالا آنکه اگر به کمک تصویرسازی این مطالب را در ذهن خود ثبت کرده بودیم. خیلی راحتتر می‌توانستیم آنها را در زمان نیاز به خاطر بیاوریم.

حافظه بخش مهمی از مغز ماست و زندگی کردن با یک حافظه ضعیف تقریبا غیرممکن است.

اما بی شک مهمترین بخش حافظه ما، حافظه تصویری است. مغز ما تصاویر را آسانتر به خاطر می سپارد و بیاد می آورد.

به همین دلیل حافظه تصویری اهمیت بسیاری برای ما دارد. اما مانند تمام قسمت های مغز، راههای زیادی برای تقویت حافظه تصویری وجود دارد.

تقویت حافظه تصویری

یکی از راههای تقویت حافظه و انتقال مفاهیم علمی استفاده از پوستر های کمک آموزشی با تصاویر رنگی و جذاب است که در افزایش تکنیک های یادگیری دانش آموزان بسیار موثر است.

انتشارات عصر اندیشه با طراحی و چاپ پوسترهای کمک آموزشی در خدمت دانش آموزان و معلمان و دبیران عزیز می باشد.

با نصب پوسترهای آموزشی بر روی دیوار کلاس و محیط مدرسه و یا اتاق دانش آموزان در خانه، بصورت نا‌خود‌آگاه بر ذهن دانش آموز تاثیر گذاری شده و تصویر مطلب علمی مورد نظر بر ذهن دانش آموز نقش می بندد.

پوسترهای انتشارات عصر اندیشه بارها به چاپ رسیده و مورد تایید اساتید محترم آموزش و پرورش قرار گرفته است.

نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش دادن همه 12 نتیجه