مولاژ قلب ۶ قسمتی

۳۵۰/۰۰۰ تومان

توضیحات

 

 

 

مولاژ قلب ۶ قسمتی،

مولاژ قلب بزرگ با شش قسمت جدا شونده،

آموزشی، بدن انسان جنس پی وی سی، نشکن ساخت ایران

دستگاه گردش از سه جز اساسی قلب ،رگ های خونی و خون تشکیل شده و وظیفه اصلی آن رساندن اکسیژن و مواد غذایی به سلول ها و ارسال مواد زاید و دی اکسید کربن ناشی از سوخت و ساز بدن به ارگان های دفعی می باشد.

قلب:

عضو مخروطی شکل در داخل قفسه سینه بوده که در هر فرد به اندازه ی مشت بسته ی وی میباشد .

قلب از چهار حفره ی تو خالی به نام دهلیز (دو حفره فوقانی) و بطن (دو حفره ی تحتانی )تشکیل شده است .

دهلیز ها به وسیله ی دریچه یا بطن ها باهم ارتباط دارند.

مهم ترین وظیفه قلب ،پمپ کردن خون به داخل عروق است.

خون تیره ی جمع شده از تمام بدن، از راه سیاهرگ های بزرگ وارد دهلیز راست شده و پس از باز شدن دریچه ی سه لتی به داخل بطن راست می ریزد .

خون از راه سرخرگ ششی وارد ریه شده و عمل اکسیژن گیری خون انجام میگیرد.

در این مرحله خون تیره به خون روشن تبدیل شده و از راه سیاهرگ ششی وارد دهلیز چپ می شود.

با باز شدن دریچه میترال ،خون به بطن چپ می ریزد.

بطن چپ به دلیل جدار ضخیم خود با انقباض قوی تر قادر است خون را از راه سرخرگ آئورت به تمام بدن بفرستد. مولاژ قلب ۶ قسمتی،

سیستم تولید ضربان و هدایت الکتریکی قلبی:

یک فعالیت الکتریکی برای تولید ضربان در قلب و همچنین یک سیستم برای هدایت این فعالیت الکتریکی ضروری است .

همچنین برای خونرسانی کافی به بافتهای بدن، باید تعداد ضربان کافی قلب بوده و نیز باید زمانبندی و توالی انقباضات عضلانی قلب بدقت هماهنگ باشند پس یک سیستم تنظیم کننده هم لازم است. مولاژ قلب ۶ قسمتی،

مطالب بیشتر درباره قلب و عملکرد دستگاه گردش خون

پوستر بزرگ قلب انسان