نخستین انسان در ماه

۱۵/۰۰۰ تومان

32 صفحه/ رنگی/ گلاسه قطع وزیری/ گروه سنی ج/ نوجوانان

توضیحات

نخستین انسان در ماه
نخستین انسان در ماه

ناشر: انتشارات عصر اندیشه

نویسنده: توماس کی. آدامسن

مترجم: فرشاد مزینانی

شابک:۹۷۸۶۰۰۵۵۵۰۶۲۷